Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

MIANOWANIA NA STANOWSKA ŚREDNIEGO SZCZEBLA KADRY KIEROWNICZEJ

8 lutego na sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy odbyło się uroczyste wręczenie rozkazów personalnych dla policjantów mianowanych na stanowiska średniego szczebla kadry kierowniczej, podczas której Komendant przywitał oraz przedstawił nowych naczelników na stanowiskach.

Podinsp. Zbigniew Gruszczyński Komendant Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy wraz z Zastępcą mł.insp. Andrzejem Bukowieckim wręczyli rozkazy personalne dla policjantów awansujących na wyższe stanowiska w naszej jednostce. Wręczono następujące mianowania na:

Naczelnika Wydziału Prewencji dla asp.szt. Mirosława Jabłońskiego

Powierzono obowiązki :

-Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp.szt. Tomaszowi Bartczakowi

-Kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego asp. Grzegorzowi Budnemu.

Podczas uroczystości przywitaliśmy również nowych policjantów, którzy z rąk naszego Komendanta odebrali mianowania na stanowiska:

-Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego dla nadkom.Marcina Marciniaka

-Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji dla asp.szt. Krzysztofa Jankowskiego.

Komendant wręczając akty mianowania gratulował awansowanym, pokładając jednocześnie nadzieję na dobrą współpracę w relacjach przełożony – podwładny.