Stop nietrzeźwym kierowcom ! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Stop nietrzeźwym kierowcom !

Panująca aura zachęca do jazdy rowerem. Nie każdy jednak pamięta o tym, że wsiadając na jednoślad pod wpływem alkoholu, dochodzi do naruszenia obowiązujących przepisów. Policjanci przypominają co grozi pijanym cyklistom.

Wykorzystując słoneczne dni, wielu z nas chętnie korzysta z alternatywnego dla samochodu środka transportu i zamienia cztery kółka na dwa. Niestety nie każdy cyklista pamięta o tym, że wsiadając na rower należy być trzeźwym. Tylko w przeciągu trzech dni policjanci z Łęczycy ujawnili 11 nietrzeźwych amatorów jednośladów. Wśród nich był motorowerzysta, który kierował nim mając blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości – art.178a kk.

Policjanci przypominają!

Kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie.

Art. 87.§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu

Gdy kierujemy rowerem i w czasie kontroli wynik badania wyniesie od 0,1 do 0,25 mg/dm3 lub 0,2 do 0,5 promila mamy do czynienia z art. 87§2 kodeksu wykroczeń. Kodeks wykroczeń przewiduje za ten czyn karę aresztu od 5 do 14 dni, lub grzywnę od 20 do 5000 zł. Jednocześnie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne.

Jeżeli podczas kontroli urządzenie do badania stanu trzeźwości wykaże stężenie alkoholu większe niż 0,25 mg/ dm3 lub 0,5 promila mamy do czynienia z art. 87§1a. Za ten czyn kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu od 5 do 30 dni lub grzywnę od 50 do 5 000 złotych. Jednocześnie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne.

W sytuacji gdy zasądzony zostanie zakaz prowadzenia rowerów, a rowerzysta wbrew orzeczonemu zakazowi będzie poruszał się rowerem, to niezależnie od tego czy będzie jechał trzeźwy, czy pijany – grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności w oparciu o art. 244 kodeksu karnego.

Należy pamiętać że większość urządzeń którymi policjanci badają kierujących pokazują wynik w mg/dm3. Przemnożenie tego wyniku przez 2,1 daje dopiero wynik w promilach.