Dzielnicowi promowali swój zawód - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi promowali swój zawód

Na czym polega praca w policji oraz jakie są korzyści z tego zawodu?. Aby to wyjaśnić dzielnicowi z łęczyckiej komendy spotkali się z uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.

25 stycznia 2019 roku na zaproszenie uczniów klas mundurowych dzielnicowi zawitali do Zespołu Szkół im Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Tam słuchaczom wyjaśnili specyfikę swojej pracy oraz dlaczego nazywani są policjantami pierwszego kontaktu. Nie zabrakło informacji dotyczących pionu kryminalnego oraz jakie zadania wykonują policjanci „drogówki”. Zachęcając do wstąpienia w szeregi policji, stróże prawa omówili poszczególne etapy rekrutacji, jakie kryteria muszą spełniać przyszli kandydaci oraz gdzie i jakie dokumenty powinni złożyć. W związku ze zbliżającymi się feriami nie obyło się bez wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas korzystania z internetu. Na koniec dzielnicowi omówili i zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń i aplikacji ,,Moja Komenda".