Wysoka wykrywalność rezultatem pracy 2018 roku - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wysoka wykrywalność rezultatem pracy 2018 roku

4 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy odbyła się odprawa podczas, której podsumowano wyniki pracy łęczyckiej policji. Rezultatem 2018 roku była wysoka wykrywalność. Wyniki osobiście poznał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski oraz zaproszeni goście. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszyły podziękowania za zaangażowanie w służbie oraz odbyło się oficjalne przekazanie nowego radiowozu.

W odprawie poza Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi udział wzięli: Starosta Powiatu Łęczyckiego Janusz Mielczarek, Burmistrza Miasta Łęczyca Paweł Kulesza, Wójt Gminy Łęczyca Jacek Rogoziński, Wójt Gminy Świnice Warckie Sylwia Prażnowska, Wójt Gminy Grabów Janusz Jagodziński, Prokurator Rejonowy w Łęczycy Andrzej Pankiewicz, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie ppłk. Grzegorz Tomaszewski, Z-ca Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy st.kpt. Marek Mikołajczyk oraz Tomasz Olczyk Komendant Straży Miejskiej. Nie zabrakło kadry kierowniczej łęczyckiej policji. Przed przystąpieniem do oficjalnej części odprawy wręczono wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz wyjątkowe zaangażowanie w służbie dla łęczyckich stróżów prawa. W obecności zaproszonych gości List Gratulacyjny odebrał asp. Grzegorz Budny, asp. Krzysztof Szewczyk oraz st.asp. Sławomir Stasiak, który w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wręczył obecny Włodzimierz Kalinowski. Po tym wydarzeniu Komendant Powiatowy mł.insp. Zbigniew Gruszczyński oficjalnie przywitał zaproszonych gości. Przechodząc do głównej części omówił rezultaty pracy poszczególnych pionów komendy jak również stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łęczyckiego.

Omawiając pion kryminalny Komendant wskazał, że w 2018 roku z pośród 628 wszczętych postępowań wykrywalność osiągnięto na poziomie blisko 85 procent. Według charakteru przestępstw kryminalnych stwierdzonych w 2018 roku na terenie KPP Łęczyca najwięcej było przestępstw gospodarczych - 134, kradzieży z włamaniem – 83, samych kradzieży – 52, przestępstw narkotykowych – 41, uszkodzeń mienia – 19, rozboi - 6 i 4 - kradzieże samochodów. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie osiągnięto na poziomie 72,04% przy średniej wojewódzkiej 36,3%, Ten wynik z dumą szef łęczyckiej policji podkreślił, gdyż jest to najlepszy w województwie. Kolejne wysokie miejsce w województwie, bo drugie, komenda uzyskała w kategorii przestępstw dotyczących kradzieży, tą lokatę osiągnięto dzięki wykrywalność na poziomie blisko 51%. Pierwsze miejsce przy wykrywalności na poziomie 81,40% komenda uzyskała w kategorii przestępstw dotyczących kradzieży z włamaniem.

Za pośrednictwem „ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” aplikacji, która pozwala mieszkańcom miasta zaznaczać na mapie kategorie jako miejsca zagrożone i śledzić weryfikację zgłoszenia przez funkcjonariuszy odnotowano łącznie 276 takich przypadków, z których potwierdzono 116.

Komendant omówił również stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnosząc się do liczby wypadków i kolizji oraz ujawnionych nietrzeźwych kierujących pojazdami.

Nie zabrakło informacji dotyczących działań prewencyjnych realizowanych w ubiegłym roku przez KPP w Łęczycy, podkreślając jak ważną rolę odgrywają dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski w swoim wystąpieniu przekazał wyrazy uznania za zaangażowanie w służbę łęczyckim funkcjonariuszom oraz złożył podziękowania obecnym gościom za wsparcie w realizacje podejmowanych przez nich zadań.

Na zakończenie odprawy odbyło się symboliczne przekazanie nowego radiowozu, który zasilił flotę łęczyckiej policji. Oficjalnie kluczyki z rąk Starosty Łęczyckiego Andrzeja Mielczarka odebrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy mł.insp. Andrzej Bukowiecki. Nieoznakowany pojazd, w którego zakup wsparli samorządowcy już wkrótce rozpocznie służbę na drogach powiatu łęczyckiego.