Działania „NURD” - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „NURD”

8 maja 2019 roku na terenie powiatu łęczyckiego policjanci z drogówki przeprowadzili ogólnopolskie działania pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Akcja skierowana była przede wszystkim do pieszych i kierujących jednośladami, czyli tych którzy nie są chronieni nadwoziem.

Funkcjonariusze ruchu drogowego w związku z prowadzonym przedsięwzięciem skupili szczególną uwagę na wykroczeniach które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i osób poruszających się jednośladami. Między innymi związanych z nieustępowaniem pierwszeństwa pieszym, parkowaniem pojazdów w sposób utrudniający poruszanie się pieszym, przechodzeniem przez jezdnię w miejscach zabronionych, poruszeniem się pieszych i rowerzystów nieprawidłową stroną jezdni, a w szczególności brakiem odblasków i prawidłowego oświetlenia wśród uczestników dróg na terenach niezabudowanych. W wyniku działań policjanci ujawnili 19 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami.

Zachęcamy „Niechronionych uczestników ruchu drogowego” do noszenia elementów odblaskowych o każdej porze dnia, także w terenie zabudowanym. Co prawda przepisy ruch drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych na pieszych, rowerzystów i motocyklistów i motorowerzystów na terenie zabudowanym lecz pamiętajmy o tym, że w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.