Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Narkotyki i dopalacze zabijają” - prelekcje z młodzieżą

Profilaktyk oraz dzielnicowi z łęczyckiej komendy w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Łęczycy. Aby przestrzec przed konsekwencjami zażywania środków psychoaktywnych przeprowadzili prelekcję dla młodzieży.

Kampanii organizowanej przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” przyświeca hasło „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. 14 maja 2019 roku w ramach tego przedsięwzięcia policjanci z łęczyckiej komendy przeprowadzili prelekcję dla młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy. Funkcjonariusze podczas spotkania zaprezentowali i omówili spot, który jest jednym z głównych elementów kampanii. Dodatkowo przedstawili konsekwencje prawne nieletniego w związku z posiadaniem bądź zażywaniem środków odurzających.

Apelujemy do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami, z dopalaczami, aby pamiętały, że jest to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo naszych bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na dopalacze. Nigdy nie wiemy, jak organizm ludzki zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję

  • Policjanci podczas prezentacji i omawiania spotu kampani
  • Policjanci podczas prezentacji i omawiania spotu kampani