Podsumowanie działań Tuck & Bus - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań Tuck & Bus

15.05.2019r. na drogach powiatu łęczyckiego policjanci ruchu drogowego prowadzili ogólnopolskie działania „Truck & Bus”. Kontroli poddano 48 pojazdów, z czego 34 to pojazdy ciężarowe i 1 autobus. Efekty działań było ujawnienie 19 naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz wyeliminowanie czterech nietrzeźwych kierujących.

Głównym celem akcji było ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy. Policjanci drogówki zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów ciężarowych i autobusów, uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców. W wyniku działań policjanci skontrolowali 48 pojazdów, w tym 34 ciężarówki i jeden autobus, którego kierowca poniósł konsekwencję przekroczenia dozwolonej prędkości. W sumie policjanci nałożyli 19 mandatów, w 1 przypadku zastosowali pouczenia, a w kolejnym sprawę skierowali do sądu. Zatrzymali 2 dowody rejestracyjne. Dodatkowo podczas ogólnopolskiej akcji stróże prawa wyeliminowali z ruchu czterech nietrzeźwych kierujących, wśród których było trzech rowerzystów i jeden kierowca motoroweru.