Debata z mieszkańcami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata z mieszkańcami

22 maja 2019 roku w budynku Bursy Szkolnej przy ul. Kaliskiej, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zorganizowało debatę społeczną pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - masz na nie wpływ”. Głównym celem tego wydarzenia było poznanie oczekiwań zgromadzonych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Realizując jedno z priorytetowych zadań, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy mł.insp. Zbigniew Gruszczyński zaprosił mieszkańców do dialogu na temat wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” na czele z Prezesem p. Jarosławem Pacholskim oraz jego Zastępcą p. Mateuszem Olczakiem.
Spotkanie, powitaniem rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, zachęcając do dyskusji oraz zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Następnie asp. Amadeusz Kościelski wyjaśnił zasady działania aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", podkreślając jakie znaczenie ma to narzędzie, w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń pomiędzy lokalną społecznością, a policją. Nie zabrakło informacji dotyczących obsługi oraz możliwości wykorzystania aplikacji "Moja Komenda" ułatwiającej kontakt z dzielnicowym. Realizując założenia akcji „Seniorze nie daj się oszukać” policjanci przybliżyli zagadnienia dotyczące metod wykorzystywanych przez oszustów. Tutaj wymieniono sposoby ich działania, omawiając m. in. metodę na tzw. „wnuczka” i „policjanta”. Dodatkowo policjanci przestrzegali przed zbyt pochopnym podpisywaniem różnego rodzaju umów oraz informowali o ewe. możliwościach odstąpienia od nich. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego zamieszkania. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty.

Dodatkowo podczas tego wydarzenia Komendant Powiatowy mł.insp. Zbigniew Gruszczyński wraz z Prezesem Spółdzielni „Łęczycanka” podpisali porozumienie dotyczące "Punktu przyjęć interesantów", który już na stałe w każdą środę w godzinach 16.00 – 17.00, będzie funkcjonował w pokoju nr 4, w budynku Spółdzielni przy ulicy Konopnickiej 11 A. Tam w wyznaczonym terminie dzielnicowi z rejonu miasta Łęczyca będą służyć pomocą osobom, które zgłoszą się do nich z problemem.

Wszystkim uczestnikom dyskusji dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy p. Jarosławowi Pacholskiemu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” oraz jego Zastępcy p. Mateuszowi Olczakowi, za udział i pomoc w organizacji tego wydarzenia.

  • Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy podczas powitania uczestników debaty
  • umundurowany policjant podczas prelekcji z uczestnikami debaty
  • umundurowany policjant podczas prelekcji z uczestnikami debaty, omawiając założenia akcji "Seniorze nie daj się oszukać"
  • Komendant Powiatowy Policji podczas podpisywania porozumienia z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Łęczycanka"