Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

,,WIDOCZNI- BEZPIECZNI” -Happening w centrum Polski

Aby uczcić Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy wraz ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku była współorganizatorem HAPPENINGU pod nazwą ,,WIDOCZNI- BEZPIECZNI”. Celem tego wydarzenia było zwrócenie uwagi na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez używanie elementów odblaskowych.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych tego roku będziemy obchodzić 17 listopada. Aby uczcić to wydarzenie 15 listopada 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Piątku odbył się Happening pod nazwą ,,WIDOCZNI -BEZPIECZNI”. W to wydarzenie włączyli się policjanci z łęczyckiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym Policji mł.insp. Zbigniewem Gruszczyńskim. Celem tego przedsięwzięcia było podnoszenie świadomości w zakresie korzystania przez uczestników ruchu drogowego z elementów odblaskowych, co jednocześnie wpisało się w kampanię „Twoje światło – Twoje bezpieczeństwo”. Odbiorcami byli uczniowie ich rodzice oraz lokalna społeczność. Uroczystość rozpoczęła się występami artystycznymi dzieci, a po ich zakończeniu wręczono nagrody dla laureatów konkursów plastycznych związanych z propagowaniem elementów odblaskowych. Tradycyjne, jak co roku uczniowie klas pierwszych zostali obdarowani kamizelkami odblaskowymi ufundowanymi przez dyrekcję placówki. Dla pozostałych czekały odblaski przekazane przez policjantów KPP w Łęczycy w ramach działań „Świeć przykładem”. Komendant Powiatowy Policji dziękując wszystkim za propagowanie bezpieczeństwa, podkreślił jak ważne jest edukowanie od najmłodszych lat. Dobre praktyki szkolne wypływają na środowisko lokalne podnosząc świadomość w zakresie właściwych postaw podczas poruszania się po drogach. Po uroczystościach w szkole odbył się marsz milczenia z logotypami – hasłami przygotowanymi w ramach zajęć klasowych, Happening w Środku Polski „WIDOCZNI - BEZPIECZNI”.

  • uczniowie w kamizelkach odblaskowych podczas występu
  • Komendant Powiatowy Policji podczas rozmowy z dziećmi
  • dzieci w kamizelkach odblaskowych wraz z policjantami i gronem nauczycieli
  • laureaci konkursów wraz z policjantami i organizatorami tego wydarzenia
  • plakat wydarzenia z napisem widoczni bezpieczni
  • happening ulicami Piątku
  • uczestnicy happeningu w centrum polski