Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji

29 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy odbyły się obchody Święta Policji. Podczas wydarzenia, które przybrało formę uroczystej zbiorki wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Podziękowania za trud pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu dla stróżów prawa złożył Starosta Łęczycki i Burmistrz Łęczycy.

29 lipca 2020 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy odbyły się coroczne obchody Święta Policji. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem pandemii, uroczystość miała charakter kameralny i odbywała się z zapewnieniem wszelkich rygorów sanitarnych. Wśród gości biorących udział w uroczystości nie mogło zabraknąć Starosty Łęczyckiego Janusza Mielczarka i Burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się o godzinie 13.00 złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęczycy mł.insp. Zbigniewowi Gruszczyńskiemu. W swoim wystąpieniu przełożony łęczyckich policjantów dziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i za trud służby w dobie trwania epidemii. Szczególne życzenia skierował dla policjantek z okazji 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej. Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego przyszedł czas na awanse.

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało łącznie 29 funkcjonariuszy w tym:

 • korpus oficerów- 1 osoba;
 • korpus aspirantów- 18 osób;
 • korpus podoficerów- 9 osób;
 • korpus szeregowych- 1 osoba;

Nie zabrakło wyróżnień. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 roku o nadaniu odznaczeń za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczony medalem srebrnym za długoletnią służbę został podkom. Krzysztof Jankowski. Brązowy medal za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji decyzją z 7 lipca 2020 roku nadał Krzysztofowi Lisieckiemu Burmistrzowi Miasta Piątek. Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji otrzymuje asp. szt Jarosław Wujkowski.

W części okolicznościowej Starosta Łęczycki i Burmistrz Łęczycy złożyli podziękowania za trud pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu dla łęczyckich stróżów prawa. Dodatkowo Starosta Łęczycki z okazji 95 rocznicy Policji Kobiecej złożył życzenia funkcjonariuszkom przekazując na ręce jednej z awansowanych bukiet kwiatów.

W związku ze Świętem Policji mł.insp. Zbigniew Gruszczyński złożył kwiaty i zapalił symboliczny znicz na grobach policjantów na łęczyckim cmentarzu oraz pod tablicą upamiętniającą pomordowanych przez NKWD policjantów łęczyckiej komendy. Hołd pomordowanym złożył również p. Krzysztof Kośla wnuk zamordowanego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej na Ziemi Łęczyckiej kom. Swinarskiego Czesława. Pan Krzysztof Kośla jak co roku ,odwiedził łęczyckich policjantów i z okazji Święta Policji złożył kwiaty i zapalił znicza ku pamięci pomordowanych policjantów Policji Państwowej.

Z okazji Święta Policji na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy mł.insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego wpłynęły życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników łęczyckiej policji od Senatora RP p. Przemysława Błaszczyka, Dowódcy 5 Pułku Artylerii ppłk Piotra Męczyńskiego oraz Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku kpt. Dariusza Rozkoszy

Rok 2020 to 95 rocznica powołana Policji Kobiecej. Dokładnie 26 lutego 1925 roku ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił utworzyć Policję Kobiecą. Wcześniej, w 1924 roku w Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie rozpoczął się już kurs specjalny dla policjantek. Od tamtej pory, kobieca policja zaczęła funkcjonować w sposób formalny. Obecnie w Policji służbę pełni około 15 tysięcy funkcjonariuszek, w KPP w Łęczycy służy 15 , które na równi pracują z kolegami – policjantami.

 • zdjęcie policjantek Policji Kobiecej
 • policjanci podczas uroczystości Święta Policji
 • policjanci podczas uroczystości Święta Policji
 • policjanci podczas uroczystości Święta Policji
 • komendant powiatowy z policjantkami
 • życzenia nadesłane dla policjantów i pracowników KPP w Łęczycy
 • życzenia nadesłane dla policjantów i pracowników KPP w Łęczycy
 • życzenia nadesłane dla policjantów i pracowników KPP w Łęczycy
 • policjanci oddają honory przed pomnikiem na cmentarzu
 • policjanci oddają honory przed pomnikiem na cmentarzu
 • policjanci przed tablicą upamiętniającą pomordowanych policjantów policji państwowej podczas składania kwiatów