Bezpiecznie na półmetku ferii - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie na półmetku ferii

Okres zimowego wypoczynku uczniów naszego powiatu zbliża się do półmetka. Jak dotąd nie odnotowano żadnych niebezpiecznych incydentów z udziałem dzieci i młodzieży.

Policjanci nadal będą przypominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodowisku, bezpiecznym korzystaniu z Internetu oraz bezpieczeństwie w ruchu drogowym, tak jak miało to miejsce na przykład 16 stycznia w Domu Kultury podczas zorganizowanych tam półkolonii.

Policjanci w ramach działań profilaktycznych podczas ferii zimowych ocenili również stan bezpieczeństwa na lodowisku zorganizowanym na dziedzińcu łęczyckiego Zamku.