Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Kierownictwo

Kierownictwo

 


Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy
 mł.insp. Zbigniew Gruszczyński

 

 

tel. 47 84 231-08
                            


 

Komendant w sprawie skarg i wniosków przyjmuje  w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 17.00
 

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy, związanych ze składaniem skarg i wniosków.
Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy (lub jego Zastępcy) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer 47 84 231 14, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów (42) 665-22-11, 0 800 149 971. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

 
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Łęczycy

 mł. insp. Andrzej Bukowiecki

 

 

 

tel. 47 84 231 -08