WYDZIAŁ KRYMINALNY - Struktura KPP w Łęczycy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Struktura KPP w Łęczycy

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Wydział Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4


tel. 47 842 31-10 lub 47 842 31-67

fax. (24) 721 11 03


Naczelnik

 asp. sztab. Krzysztof Poznański


Zastępca naczelnika
 asp.szt. Tomasz Bartczak

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Kryminalnego należy:

• prowadzenie postępowań przygotowawczych i postępowań sprawdzających,
• analizowanie zjawisk kryminogennych,
• rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości: pseudokibiców, handlu ludźmi,
• współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi.


 Wydział Kryminalny składa się z:

1.  Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy:
• prowadzi czynności operacyjno – rozpoznawczych mających na celu rozpoznanie środowisk przestępczych,
•  przeciwdziała i zapobiega popełnianiu przestępstw oraz
• ujawniania i ściga ich sprawców.
• prowadzi działania poszukiwawcze wobec osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania oraz osób zaginionych.

 2. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją:
• rozpoznanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcji, prowadzenie działań operacyjno - rozpoznawczych w celu rozpoznawania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych i korupcyjnych.

3. Zespół Techniki Kryminalistycznej:
• badanie miejsca zdarzenia,
• ujawnianie i zabezpieczanie śladów, które będą pomocne w zidentyfikowaniu sprawcy przestępstwa.

4. Zespół Dochodzeniowo - Śledczy:

• prowadzenie postępowań przygotowawczych i postępowań sprawdzających, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych, oraz w oparciu o przepisy w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych,
• realizowanie czynności w zakresie technicznej i procesowej obsługi miejsc zdarzeń, w tym zabezpieczenie śladów i dowodów na miejscu zdarzenia i ich właściwe wykorzystanie w procesie wykrywczym.