WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO - Struktura KPP w Łęczycy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Struktura KPP w Łęczycy

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel.47 842 31-11

fax. (24) 721 11 14


Naczelnik
nadkom. Marcin Marciniak

Do podstawowych zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:
• analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
• określenie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym
• edukowanie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpieczeństwa korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym.