Struktura KPP w Łęczycy

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRASOWO - INFORMACYJNYCH

Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (024) 721 11 62 fax. 721 11 14


asp. Mariusz Kowalski

 

 

Do podstawowych zadań oficera prasowego należy:
• wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej,
• realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej,
• współpraca z samorządami i organami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• współdziałanie w zakresie tworzenia i promocji profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej.