Struktura KPP w Łęczycy

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Zespół do Spraw Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 47 842 31-30

fax. 721 11 14


mgr Ewelina Rajska

 

 

Do zadań zespołu należy przede wszystkim:
• prowadzenie kancelarii tajnej KPP w oparciu o obowiązujące przepisy resortowe,
•  prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom, kandydatom do służby lub do pracy w KPP w Łęczycy,
• zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych i przechowywanych w systemach i sieciach teleinformatycznych eksploatowanych w KPP w Łęczycy, 
• prowadzenie archiwum komendy.