Struktura KPP w Łęczycy

ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

Zespół do Spraw Informatyki i Łączności
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel.47 842 31-29

fax. 721 11 14


inż. Łukasz Twardowski

 

Zadania zespołu w zakresie łączności to przede wszystkim:
• ustalanie zasad organizacyjnych systemów łączności, utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń łączności telefonicznej i radiotelefonicznej oraz naprawa sprzętu.


W zakresie działalności informatycznej to przede wszystkim:
• gromadzenie, przetwarzanie i udostępnienie danych znajdujących się w policyjnych i poza policyjnych systemach informatycznych.