Struktura KPP w Łęczycy

ZESPÓŁ DS. EWIDENCJI, ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA

Zespół do Spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel.47 842 31-23

fax. 721 11 14

Zbigniew Podczaski

 

 

Zadania zespołu to:
• prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego użytkowanego przez KPP,
• nadzorowanie obiektów budowlanych będących w administracji jednostki,
• realizowanie zadań wchodzących w zakres bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
• analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej,
• wypłacanie należności pieniężnych dla policjantów, pracowników Policji i emerytów,
• przyjmowanie i rozliczanie wpłat gotówkowych,
• realizowanie zakupów zgodnie w odnośnych z przepisami i wytycznymi KWP.