Struktura KPP w Łęczycy

POSTERUNEK POLICJI w PIĄTKU

 

POSTERUNEK POLICJI w PIĄTKU

99-120 Piątek ul. Stodolniana 6

tel. 47 84 230 98

 

Kierownik Posterunku

asp. Krzysztof Augustyniak

tel. kom. 723 659 579

Czas pełnienia dyżurów w posterunku Policji:

każdy poniedziałek  w godz. 10.00 – 14:00

 

Zadania Posterunku Policji w Piątku:

- rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń,
zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń,
rozpoznawanie rejonów pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki regionów, występujących zjawisk i zdarzeń wywierających bezpośredni wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Powrót na górę strony