POSTERUNEK POLICJI w PIĄTKU - Struktura KPP w Łęczycy - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Struktura KPP w Łęczycy

POSTERUNEK POLICJI w PIĄTKU

 

POSTERUNEK POLICJI w PIĄTKU

99-120 Piątek ul. Stodolniana 5

tel. 47 84 230 98

 

Kierownik Posterunku

asp.szt Sebastian Kieliszek

tel. kom. 723 659 579

Czas pełnienia dyżurów w posterunku Policji:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16:00

 

Zadania Posterunku Policji w Piątku:

- rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń,
zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń,
rozpoznawanie rejonów pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki regionów, występujących zjawisk i zdarzeń wywierających bezpośredni wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.