KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy


woj. łódzkie
ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
 99-100 Łęczyca


(tel. dyżurny 24 721-11-00
tel. wew. służbowy 842-31-00)

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

24 721 11 08

e-mail:  komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

 

Wydział Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (24) 721 11 10 lub (24) 721 11 67 fax. (24) 721 11 03

 

Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (024) 721 11 17, fax. (024) 721 11 15

 

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (24) 721 11 11 fax. (24) 721 11 14

 

Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4

tel. (24) 721 11 09, fax. (24) 721 11 14

 

Posterunek Policji w Piątku

99-120 Piątek ul. Stodolniana 5

tel. (24) 722-10-07  

 

Zespół do Spraw Kadr i Szkoleń
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. (024) 721 11 04, fax. 721 11 14