OFICER PRASOWY - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

OFICER PRASOWY

 Oficer Prasowy
Komendanta Powiatowego Policji
w Łęczycy

 

asp. Mariusz Kowalski
tel. 47 842 31-23

691 490 265

 

e - mail: rzecznik@leczyca.ld.policja.gov.pl 

 

U w a g a !

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.
Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Oficer prasowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,
w godzinach popołudniowych
oraz w sobotę i niedzielę
wyłącznie w sprawach bieżących

dyżuruje Zespół Prasowy KWP w Łodzi.