Dane Kontaktowe - Punkt Przyjęć Interesantów - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Punkt Przyjęć Interesantów

Dane Kontaktowe

Punkt Przyjęć Interesantów w Witoni

w siedzibie Urzędu Gminy w Witoni

adres: 99 - 335 Witonia, ul. Stefana Starzyńskiego 6A

 

Czynny w każdy:

wtorek w godzinach 9.00 - 11.00

tel. 24  356 47 10

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Górze Świętej Małgorzaty

w siedzibie Urzędu Gminy w Górze Świętej Małgorzaty  

adres: 99- 122 Góra Świętej Małgorzaty 44

 

czynny w każdą:   

 środę w godzinach: 9.00 - 11.00

tel. 24 389 24 00

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Grabowie 

w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie

adres: 99 - 150 Grabów, ul. 1 - go Maja 21

 

Czynny w każdą:

środę w godzinach 11.00 - 13.00

tel. 63 273 41 07

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Świnicach Warckich

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury

adres: 99-140 Świnice Warckie, ulica Kościuszki 18

 

Czynny w każdy:

wtorek w godzinach 9.00 - 11.00

tel. 63 288 10 77

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Daszynie

w siedzibie Urzędu Gminy w Daszynie

adres: Daszyna 34a, 99 - 107 Daszyna

 

Czynny w każdy:

wtorek w godzinach 9.00 - 11.00

tel. 24 389 13 77

 

Punkt przyjęć interesantów w Łęczycy

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

adres: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11A

 

Czynny w każdą:

środę w godzinach 16.00 – 17.00