Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy

26 września 2019 roku zakończono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy.

W wyznaczonym czasie, wskazanym w ogłoszeniu Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy z dnia 4 września 2019 roku, wpłynęły dwie kandydatury. Osoby, które złożyły list intencyjny przeszły z wynikiem pozytywnym procedurę – zgodnie z „Koncepcją polityki kadrowej dotyczącej funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono kandydata na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy. Kandydat uzyskał wynik 24,75 pkt.