"Pasy" - Bezpieczeństwo w komunikacji - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Bezpieczeństwo w komunikacji

Zapinanie pasów, to nie tylko obowiązek, ale i oznaka rozsądku

Codzienne spostrzeżenia, jak również policyjne działania pokazują, że nadal wielu z użytkowników samochodów niechętnie korzysta z pasów bezpieczeństwa. W roku 2016 policjanci z łęczyckiej drogówki ujawnili 435 takich przypadków, co oznacza, że nie było dnia bez stwierdzenia, że ktoś – najczęściej kierowca auta – nie dopełnił obowiązku zapięcia pasów, czy przewożenia dziecka w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym.

Przypominamy, że obowiązek korzystania z pasów dotyczy tak kierującego, jak i pasażerów. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz przewożenie takich osób jest wykroczeniem karanym grzywną w wysokości 100 zł. Kierowcy przypisane zostaną ponadto 2 punkty jeśli sam nie zapiął pasów i 4 punkty jeśli przewozi pasażerów, którzy ich nie zapięli. Jeszcze surowsze konsekwencje poniesie kierowca przewożący dzieci poza fotelikiem lub innym urządzeniem do tego służącym. Karą jest wówczas grzywna w wysokości 150 zł + 6 punktów.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tym zakresie:

w przypadku przewożenia pasażera bez zapiętych pasów konsekwencje poniesie zarówno pasażer, jak i kierowca auta,
obowiązek przewożenia dziecka w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym dotyczy dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu,
foteliki bezpieczeństwa oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci muszą odpowiadać masie i wzrostowi dziecka oraz być zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta,
można przewozić dzieci w fotelikach i urządzeniach na przednim siedzeniu pasażera; należy tylko pamiętać, że nie wolno sadzać wówczas dziecka tyłem do kierunku jazdy, jeśli aktywna jest poduszka powietrzna po stronie pasażera,
jeśli ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia, dziecko o wzroście minimum 135 cm można przewozić poza fotelikiem lub temu podobnym urządzeniem, ale wyłącznie na tylnym siedzeniu i przypięte pasami,
z obowiązku korzystania z pasów i fotelików zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do ich używania zgodne z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 674); zaświadczenia według starego wzoru ważne były tylko do końca terminu, na jaki zostały wydane, ale nie dłużej niż do 15 listopada 2016 r.  

 podinsp. Dariusz Kupisz