Bezpieczeństwo w komunikacji

Przejazd pojazdu uprzywilejowanego

Przejazd pojazdu uprzywilejowanego

Pojazdem uprzywilejowanym na drodze jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Na drodze można spotkać również kolumnę pojazdów uprzywilejowanych, na której początku i końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Należy mieć na uwadze, że pojazdy jadące w takiej kolumnie uważane są za uprzywilejowane i zabronione jest wjeżdżanie pomiędzy nie.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych. Ma natomiast obowiązek stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Każda osoba znajdująca się na drodze obowiązana jest ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Zabronione jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Wybrane wykroczenia:

- nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – grzywna do 500 zł i 5 punktów,

- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym – grzywna 300 zł i 3 punkty,

- nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie – grzywna do 500 zł i 3 punkty oraz przepadek urządzenia (nawet jeśli nie jest własnością sprawcy).

 podinsp. Dariusz Kupisz