Bezpieczeństwo w komunikacji

Używanie świateł zewnętrznych pojazdu

 

Podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania. W czasie od świtu do zmierzchu w takich warunkach zamiast świateł mijania można używać świateł do jazdy dziennej.

Należy jednak mieć na uwadze, że w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania (lub przeciwmgłowe przednie, albo też oba jednocześnie). Obecnie, coraz częściej auta wyposażone są w tzw. czujniki zmierzchu, pozwalające na automatyczne przełączenie świateł do jazdy dziennej na światła mijania. Niestety, nie w każdych warunkach czujniki właściwie „odczytują” ograniczenie widoczności spowodowane np. opadami deszczu i wówczas należy pamiętać o ręcznym włączeniu odpowiednich, wymaganych świateł, bowiem niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza to grzywna w kwocie 200 zł i 2 punkty.

Inne wykroczenia związane z nieprawidłowościami w oświetleniu pojazdu:

jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – grzywna 100 zł i 2 punkty,

jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – grzywna 200 zł i 4 punkty.

 

 podinsp. Dariusz Kupisz