Działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

„Truck & Bus”

„TRUCK / BUS” – działania prewencyjno- kontrolne ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących podczas wykonywania przewozu drogowego oraz dotyczących stanu technicznego autobusów. W działaniach szczególną kontrolą objęta jest także prawidłowość wykonywania transportu drogowego rzeczy, stanu technicznego oraz obowiązkowego wyposażenia pojazdów oraz zespołów pojazdów używanych do tego rodzaju przewozów a także eliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa porządku w ruchu drogowym powodowanego przez kierujących samochodami ciężarowymi.

Działania:

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=23117