Działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Trasa E – 30

Policjanci z łęczyckiej komendy prowadzili działania kontrolo – prewencyjne pod hasłem „Trasa E – 30” na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

05 kwietnia 2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy prowadzili działania, których celem było ujawnienie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego, a skierowanych przede wszystkim na:

- ujawnianie nieprawidłowości związanych z przewozem osób ( w szczególności dzieci i młodzieży), ze szczególnym zwróceniem uwagi na autobusy dowożące dzieci i młodzież do i ze szkoły,

- zwrócenie uwagi na warunki, w jakich przewożone są zwierzęta,

- zwrócenie uwagi na sposób przewożenia ładunków oraz dokumenty wymagane w przepisach o transporcie drogowym.

- zwrócenie uwagi na stan techniczny pojazdów.

W ramach akcji policjanci skontrolowali 25 pojazdów. Reakcją na popełnione przez kierujących wykroczenia było nałożenie 21 mandatów. W dwóch przypadkach mundurowi stwierdzili nieprawidłowości związane ze stanem technicznym pojazdów w związku z czym zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.