Działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Działania „Prędkość”

„PRĘDKOŚĆ” – to właśnie prędkość jest podstawowym elementem warunkującym długość drogi hamowania. Przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierowców to szczególnie niebezpieczna i niestety nagminna forma zachowań. Większość kierujących pojazdami nie łączy faktu przekroczenia dopuszczalnej prędkości z natychmiastowym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W województwie łódzkim – podobnie jak na terenie całego kraju- przekroczenie dopuszczalnej prędkości rokrocznie jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. W wypadkach, gdzie przyczyną była nadmierna prędkość ginie największa liczba osób. Działania „Prędkość” ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa na drogach przez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Zmniejszenie zagrożenia związanego z prędkością to jedno z priorytetowych działań Policji.

Działania:

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=38924

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=31007

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=26015

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=22506