Działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Działania „Alkohol i narkotyki”

„ALKOHOL I NARKOTYKI”  – działania szczególne ze względu na to, że nadużywanie alkoholu jest jednym najważniejszych problemów społecznych w Polsce. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach występuje stała tendencja spadkowa liczby osób, które decydują się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Chcąc zachować tę tendencję spadkową policjanci prowadzą działania pod nazwą „Alkohol i Narkotyki”, zwiększając ich częstotliwość oraz ilość uczestników ruchu drogowego poddanych kontroli pod kątem trzeźwości. Kontrole są przeprowadzane w ciągu całej doby o różnych porach oraz w różnych miejscach, począwszy od głównych ciągów komunikacyjnych po najmniej uczęszczane drogi gminne. Policjanci w działaniach wykorzystują nowoczesne urządzenia pomiarowe, umożliwiające przeprowadzanie badań kierujących w bardzo krótkim czasie –to minimalizuje czas jednorazowej kontroli do kilku sekund i pozwala na zwiększenie liczby skontrolowanych kierujących.

Działania:

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=34613

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=27654

http://www.leczyca.policja.gov.pl/?serwis=ele&dzial=informacje&id=22850