Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym

Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym

ZAŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM

Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji informację o danych personalnych uczestników zdarzenia drogowego. Potwierdzenie faktu udziału osoby/pojazdu w zdarzeniu drogowym obsługiwanym przez Policję jest wystawiane w postaci zaświadczenia o zdarzeniu drogowym. Przedmiotowe zaświadczenie jest wydawane na podstawie art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie którego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, a osoba ubiegająca się o nie ma swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów.

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy:

Składanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym odbywa się w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy. Warunkiem wydania zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 , która została określona w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Łęczycy (kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 13:30, zaś w piątek od godziny 8:00 do godziny 13:00.)

Zaświadczenia – zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - wydawane są w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń drogowych zgłoszonych i obsługiwanych przez Policję, zawierające numery polis itp. mogą być udostępnianie na wniosek właściwego zakładu ubezpieczeń w trybie art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015r.

Informacje w takim trybie przekazywane są przez Policję zakładom ubezpieczeń nieodpłatnie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym należy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy.

Pliki do pobrania

  • 48.77 KB
    Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego zdarzenia drogowego
Powrót na górę strony