Duplikat pokwitowania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

WYDAWANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJN

W przypadku zagubienia pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny, jeżeli dokument został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona może wystąpić o uzyskanie duplikatu
w następującej postaci:

  • w formie uwierzytelnionej kopii – konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 5 złotych
  • w formie zaświadczenia – konieczność wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych

Warunkiem wydania uwierzytelnionej kopii/zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej, która została określona w obowiązującej od dnia 01.01.2007 roku ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Łęczyca (kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 13:30, zaś w piątek od godziny 8:00 do godziny 13:00.)

Wnioski o uzyskanie duplikatu pokwitowania za zatrzymany dowód rejestracyjny można składać w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy.

Wnioski są realizowane przez Wydział Ruchu Drogowego w terminie do 14 dni.

Pliki do pobrania

  • 51.01 KB
    WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU POKWITOWANIA ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO
Powrót na górę strony