Punkty karne

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW KARNYCH

 

Uzyskiwanie zaświadczeń i ustnej informacji o wpisach do ewidencji

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012, poz. 488) osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub pisemne zaświadczenie
o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Aby taką informację uzyskać na terenie woj. łódzkiego należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do każdej jednostki organizacyjnej Policji woj. łódzkiego posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UWAGA ! W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców.

ZAŚWIADCZENIA O WPISACH DO EWIDENCJI

Miejsce składania dokumentów i załatwienia sprawy:

Pisemne Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Warunkiem wydania Zaświadczenia jest wypełnienie stosownego wniosku oraz dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, która została określona w obowiązującej od dnia 01.01.2007 roku ustawie z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Łęczycy (kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 13:30, zaś w piątek od godziny 8:00 do godziny 13:00.)

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego – zgodnie z art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity ze zm.) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się w KPP w Łęczycy (w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00) Odbiór zaświadczenia przez osobę zainteresowaną następuje
za okazaniem dowodu osobistego.

Ustną informację (nieodpłatnie) można uzyskać po zgłoszeniu się osobiście i okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy ( 99-100 Łęczyca ulica Ozorkowskie Przedmieście 4). Informacji nie udziela się telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Swoje punkty karne można sprawdzić rownież na stronie www.gov.pl

Wymagany profil zaufany

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony